จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
เมษายน 5, 2022
08. กระดานสนทนา (Q&A)หมวดหมู่: คำถามทั่วไปจดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
1 Answers
mainadmin answered 12 เดือน ago

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าร้านค่ะ