ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 103 / 5 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
43 มาตรการต่างๆ 인기글 admin 129
42 การรักษาวินัยข้าราชการท้องถิ่น 인기글 admin 160
41 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 인기글 admin 147
40 ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ 인기글 admin 150
39 เรื่องประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 인기글 admin 179
38 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ยังคงอัตราเดิม 인기글 admin 159
37 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 인기글 admin 153
36 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้่บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 인기글 admin 130
35 การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 인기글 admin 140
34 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 인기글 admin 141
33 เรื่อง รายงานการรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 인기글 admin 143
32 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอแผนงานโครงการ สปสช 인기글 admin 190
31 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 인기글 admin 138
30 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 인기글 admin 148
29 ประกาศแผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2-3(64) 인기글 admin 134
Search Posts