ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 103 / 4 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
58 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ admin 70
57 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง admin 70
56 พิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 admin 70
55 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 admin 83
54 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 admin 75
53 ประกาศรางานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 admin 77
52 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ admin 85
51 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ admin 88
50 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 인기글 admin 103
49 ประกาศสมัยประชุมสภาสามัญ 2564 สมัยที่1 인기글 admin 110
48 ประกาศสมัยประชุมสภาสามัญ 2564 인기글 admin 105
47 การเรียกประชุมสภา อบต.บ้านต้อง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 인기글 admin 112
46 การเรียกประชุมสภา อบต.บ้านต้อง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 인기글 admin 119
45 การเรียกประชุมสภา อบต.บ้านต้อง สมัยที่ 2 인기글 admin 113
44 การเรียกประชุมสภา อบต.บ้านต้อง สมัยที่ 1 인기글 admin 124
Search Posts