ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Page info

author admin date23-01-25 08:12 hit48 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments