ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ฯลฯ

Page info

author admin date23-01-24 03:29 hit53 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากถนนทางหลวงชนบทถึงซุ้มประตูวัดป่าดอนหม้อทอง บ้านโคกกะแซ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต้อง

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments