ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องส…

Page info

author admin date23-01-12 08:19 hit12 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments