ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Page info

author admin date24-06-01 01:06 hit16 comment0

Article

แบบรายงาน  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
วันพุธที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2567

[[ดาวโหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments