ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2567

Page info

author admin date24-01-15 11:26 hit33 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments