ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Page info

author admin date23-11-16 08:28 hit44 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments