ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓

Page info

author admin date23-07-20 08:51 hit50 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๖

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments