ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ท…

Page info

author admin date23-06-29 12:46 hit18 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางซม พิมโคตร หมู่ที่ 12

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments