ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Page info

author admin date23-05-31 07:32 hit37 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments