ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256…

Page info

author admin date23-04-18 03:59 hit7 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments