ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๕๖๖

Page info

author admin date23-03-14 07:36 hit99 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments