ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถน…

Page info

author admin date23-02-22 06:42 hit23 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากถนนทางหลวงชนบทถึงซุ้มประตูวัดป่าดอนหม้อทอง บ้านโคกกะแซ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments