ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแ…

Page info

author admin date23-02-16 06:29 hit23 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนน บก.๓oo๙
ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments