ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

Page info

author admin date23-02-15 02:38 hit106 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง  การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments