ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 106 / 1 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
notice ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีพร้อมขั้นตอนการชำระภาษี 인기글 admin 209
notice WPS Office: เติมเต็มชุดโปรแกรม Office ให้สมบูรณ์ด้วย PDF Editor 인기글 admin 206
104 ประกาศรายไตรมาส 1 admin 23
103 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ admin 24
102 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2567 admin 15
101 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ admin 30
100 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin 24
99 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ admin 27
98 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 admin 30
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 admin 31
96 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 admin 39
95 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น admin 31
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ admin 34
93 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา admin 29
92 ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนารายได้และจัดเก็บภาษี admin 40
Search Posts