ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 73 / 1 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
notice ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีพร้อมขั้นตอนการชำระภาษี 인기글 admin 107
notice WPS Office: เติมเต็มชุดโปรแกรม Office ให้สมบูรณ์ด้วย PDF Editor 인기글 admin 119
71 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ admin 4
70 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ฯลฯ admin 7
69 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ admin 10
68  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน admin 12
67  เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ admin 8
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ admin 11
65 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด admin 23
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน admin 16
63 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯลฯ admin 22
62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 admin 19
61 เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2565 admin 34
60 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2566 admin 29
59 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ (6 เดือน) admin 28
Search Posts