ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 87 / 1 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
notice ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีพร้อมขั้นตอนการชำระภาษี 인기글 admin 151
notice WPS Office: เติมเต็มชุดโปรแกรม Office ให้สมบูรณ์ด้วย PDF Editor 인기글 admin 146
85 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 새글 admin 1
84 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน admin 6
83 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 admin 9
82 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin 8
81 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 admin 7
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี 2565 admin 13
79 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อไเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ admin 14
78 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ admin 16
77 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๒๕๖๖ admin 71
76 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง admin 71
75 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ admin 29
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนน บก.๓oo๙ admin 30
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูเงิน admin 28
Search Posts