ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 94 / 1 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
notice ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีพร้อมขั้นตอนการชำระภาษี 인기글 admin 171
notice WPS Office: เติมเต็มชุดโปรแกรม Office ให้สมบูรณ์ด้วย PDF Editor 인기글 admin 168
92 ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนารายได้และจัดเก็บภาษี admin 9
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ admin 18
90 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ admin 14
89 สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านต้อง admin 22
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 10 admin 18
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 12 admin 19
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน admin 24
85 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 admin 38
84 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน admin 40
83 ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 admin 39
82 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin 36
81 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 admin 37
80 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี 2565 admin 51
Search Posts