ข่าวประชาสัมพันธ์

Total 110 / 1 page
ข่าวประชาสัมพันธ์ List
Number Subject Author Hit
notice ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีพร้อมขั้นตอนการชำระภาษี 인기글 admin 233
notice WPS Office: เติมเต็มชุดโปรแกรม Office ให้สมบูรณ์ด้วย PDF Editor 인기글 admin 230
108 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบ mainadmin 23
107 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบั mainadmin 14
106 แผนการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการให้เป็นองค์การสุขภาวะ mainadmin 24
105 แบบรายงาน การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ admin 17
104 ประกาศรายไตรมาส 1 admin 43
103 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ admin 41
102 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.2567 admin 33
101 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ admin 46
100 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง admin 44
99 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ admin 45
98 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 admin 48
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 admin 50
96 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 admin 53
Search Posts