ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ บ้านดอนเสียด หมู่ 3

Page info

author mainadmin date20-11-18 04:10 hit229 comment0

Attachments

Article

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล สายบ้านนางวัลลี พรมเมือง - สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3

Comment List

No comments