ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Page info

author mainadmin date20-10-22 03:59 hit156 comment0

Article

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

(M63100021269) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

เอกสาร

Comment List

No comments