ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คศล. สายบ้านภูเงินไปถนน สา…

Page info

author mainadmin date20-09-23 04:26 hit221 comment0

Article

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คศล. สายบ้านภูเงินไปถนน สายน้ำตก       ตาดนกเขียน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                          วันที่ 21 กันยายน 2563

เอกสาร

Comment List

No comments