ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่องสร้าวฝายน้ำล้น ท้…

Page info

author mainadmin date20-09-09 07:52 hit154 comment0

Article

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 หมู่ที่ 1 บ้านต้อง และ หมู่ที่ 4 บ่านทุ่งทรายจก

ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

เหตุผลที่ยกเลิก : เนื่องจากเป็นงบจัดสรรของกรมการปกครอง ไม่ใช่งบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง จึงขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร 1

 

Comment List

No comments