ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลงวันที่ 2…

Page info

author mainadmin date20-08-28 04:29 hit233 comment0

Article

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น  แบบ มข. 2527  หมู่ที่ 1 บ้านต้อง

2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527   หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทรายจก

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ 1

Comment List

No comments