ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านภูเงิ…

Page info

author mainadmin date20-08-27 02:58 hit148 comment0

Article

ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านภูเงินไปถนนสายน้ำตกตาดนกเขียน บ้านภูเงิน หมู่ที่10  วันที่ 26 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ

Comment List

No comments